ZUTPHEN – In de gemeente Zutphen zijn de uitgaven al een aantal jaar structureel hoger dan de inkomsten, waardoor ook volgend jaar in het teken zal staan van bezuinigen. Maar niet iedereen zal worden getroffen door die bezuinigingen.

‘Is er zicht op zoet na al dit zuur?’, vraagt raadslid Hein Brunsveld (CDA) zich af. Met name uit de oppositie klinken er zorgen over de financiële positie van de gemeente en de ingezette koers van het college. Toch stemde een ruime meerderheid van de raad maandag in met de begroting en nieuwe bezuinigingen.

Meer belasting betalen

In 2020 bedraagt het verwachte tekort van de gemeente 1,6 miljoen euro. Als buffer voor eventuele tegenvallers wil de gemeente ook alvast één miljoen apart zetten. Daardoor moet er volgend jaar in ieder geval 2,6 miljoen bezuinigd worden.

Om dat te bewerkstelligen stemde de raad onder meer in een verhoging van de onroerendezaakbelasting, wat de gemeente een kleine miljoen euro moet opleveren. Daarnaast wordt de toerisme-, honden- en parkeerbelasting licht verhoogd en gaat de gemeente volgend jaar minder geld uitgeven aan duurzaamheid en het creëren van werkgelegenheid. Uit de algemene reserve wordt ook nog wat geld gehaald, zo’n 2 ton, terwijl deze in totaal volgend jaar een schamele 1,3 miljoen bedraagt.

‘Kinderen mogen niet de dupe worden’

Voor 2020 stelde het college onlangs ook voor om te bezuinigingen op het armoedebeleid. Zo is het plan om het budget voor mantelzorgers flink te verlagen. Hun jaarlijkse waarderingsvergoeding van 125 euro wordt in 2020 waarschijnlijk gehalveerd. ‘De voorstellen met betrekking tot minimabeleid raken de meest kwetsbare inwoners van Zutphen. Gezien de structurele tekorten binnen de gemeente is het niet langer mogelijk deze groep te ontzien’, liet het college weten.

De PvdA en de SP zien de bezuinigingen op het minimabeleid niet zitten en willen nu alvast geld vrijmaken voor kinderen, chronisch zieken en gehandicapten, om hen te ontzien van de bezuinigingen. Ze dienden een amendement in om de toeristenbelasting extra te verhogen, van 1,60 naar 2,75 euro, om zo geld te reserveren voor deze doelgroep. ‘Zij mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen’, aldus Jasper Bloem van de PvdA.

Kleine aanpassing

Hun voorstel viel in goede aarde bij de andere partijen. Met twee kleine aanpassingen van wethouder Laura Werger stemde de raad uiteindelijk in met het voorstel. Dit houdt concreet in dat de toeristenbelasting volgend jaar niet met 25 maar met 10 cent stijgt. Met de extra opbrengsten kan onder andere het kindpakket van 300 naar 350 euro worden verhoogt. Kinderen die in armoede leven kunnen hier onder meer schoolspullen of extra kleding van kopen.

Met alle aangekondigde maatregelen denkt het gemeentebestuur de begroting van 2020, 2021 en 2023 sluitend te krijgen. In 2022 krijgt Zutphen vermoedelijk een stuk minder geld van het Rijk, waardoor het dekkingstekort in dat jaar flink zal oplopen. Hierdoor keldert de algemene reserve naar verwachting in 2023 diep in de min. Hoe het college dat gaat oplossen is nog niet bekend.

Dit jaar voerde de gemeente ook al voor in totaal 13 miljoen euro aan bezuinigingen door. De verwachting is dat 85 procent van dit bedrag daadwerkelijk wordt bezuinigd.