Statushouders kunnen binnenkort een kamer huren bij de woningcorporaties in de gemeente Bronckhorst. De gemeente en woningcorporaties ProWonen en Sité sloten op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt om kamergewijze verhuur in te zetten voor de huisvesting van statushouders. 

Wethouder Emmeke Gosselink van wonen laat in weten dat er hierdoor meer ruimte blijft in het woningbestand van de corporaties in Bronckhorst voor andere doelgroepen zoals jongeren en spoedzoekers. Bestuurder Hanke Struik van ProWonen is het hier van harte mee eens. “We voegen snel woonruimte toe voor statushouders die alleen zijn en het hard nodig hebben. Samen kunnen ze werken aan de inburgering in ons land.” Op dit moment worden met name alleenreizende statushouders aan Bronckhorst gekoppeld. Omdat de beschikbare woningen meestal bedoeld zijn voor gezinnen en drie slaapkamers hebben, zijn ze te groot om aan een eenling te verhuren. In een situatie dat er veel vraag is naar woningen zorgt kamergewijze verhuur voor een betere bezetting van de huizen. Daardoor blijven meer huurwoningen beschikbaar voor andere woningzoekenden, zoals jongeren en mensen die snel een woning nodig hebben. Bronckhorst en de woningcorporaties zien het kamergewijs verhuren aan alleenreizende statushouders als een oplossing voor de korte termijn.

Door: Sander Worseling
Foto: Gemeente Bronckhorst