In de gemeente Zutphen is het aantal drugsmisdrijven in de eerste zeven maanden van dit jaar toegenomen. Het aantal is gestegen met 80% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van recente politiecijfers.

Tot drugsdelicten of drugshandel worden hier zowel het produceren als handelen en bezitten van drugs gerekend. Relatief gezien is het aantal incidenten per 10.000 inwoners toegenomen van 4,1 incidenten naar 7,4. In de provincie Gelderland werden in de eerste maanden van dit jaar 760 incidenten genoteerd bij de politie. Vorig jaar waren dit er nog 690. Dit is een stijging van bijna 10%. De politie kan geen concrete aanwijzing geven voor de stijging. Een woordvoeder zegt dat mogelijk te maken kan hebben met het uitbreiden van controles.

Bron: De Stentor
Foto: Shutterstock