Ook in de gemeente Brummen is er een grote behoefte aan woningen. Eén van de gebieden waar woningen zijn voorzien is het (deels braakliggende) terrein tussen de Baron van Sytzamastraat en de Marten Putstraat in Brummen. Ook wel bekend als de Pastorietuin.

Op woensdagavond 3 juli organiseert de gemeente voor buurtbewoners en andere belangstellenden een informatie- en meedenk-avond over de toekomstige invulling van dit terrein. Direct-omwonenden zijn via een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Volgens wethouder Ruimtelijke Ordening Pouwel Inberg is de gemeente goed bezig met de woningbouwopgave. “Ons doel is om in de periode 2020-2030 in totaal 1.250 nieuwe woningen te bouwen. Eind 2024 hebben wij daarvan al 670 gerealiseerd.” Bij de zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties kijkt de gemeente vooral naar geschikte plekken binnen de bestaande kernen. Inbreiding gaat volgens Inberg voor uitbreiding. Tijdens de bijeenkomst op 3 juli vertelt de gemeente waarom woningbouw op deze locatie nodig is. Ook worden de eerste denkrichtingen voor ontwikkeling van dit terrein gepresenteerd. Het gaat om 4 varianten, waarover de gemeente graag met de buurtbewoners in gesprek gaat.

Door: Sander Worseling
Foto: Yorick Knol – RTV Berkelstroom