De vuurwerkshow bij de komende zomerkermis gaat als vanouds door. Of de traditie daarna moet blijven bestaan, is de vraag die door vier gemeentelijke partijen wordt gesteld.

Burgemeester Wimar Jaeger zegt dat deze beslissing niet aan hem is, maar aan de gemeenteraad. Ruim een maand geleden kwamen de Partij voor de Dieren, de Stadspartij, de Partij van de Arbeid en GroenLinks met de vraag of het afsteken van vuurwerk vanuit de uiterwaarden, een Natura2000-gebied, mag. Volgens de burgemeester mag dat, omdat de gemeente de vergunning afgeeft voor het kermisterrein en de IJsselkade. De provincie Gelderland heeft de vergunning ook afgegeven en daarmee is de situatie milieutechnisch toelaatbaar. Of dat vanuit Zutphen nog steeds kan, is volgens Jaeger een andere vraag. Volgens de vier partijen is via de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod al mogelijk.

Bron: De Stentor
Foto: Patrick van Gemert