Bewoners van de Rietbergstraat in Zutphen zijn boos. Boven op de twee flats Hackfort en Heeckeren moeten, op een groot plateau, heel veel zonnepanelen komen. Die kunnen voor gevaar en overlast zorgen, zo stellen bewoners van de nabijgelegen woningen. Bovendien voelen zij zich gepasseerd in de plannen. Inmiddels is er dan ook bezwaar gemaakt namens 40 huishoudens in de buurt en hebben in een mail hun zorgen over het plaatsen van de zonnepanelen geuit aan alle Zutphense gemeenteraadsfracties en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben de bewoners ook een zienswijze op de beoogde verduurzaming naar de gemeente gestuurd. De strekking daarvan: geef geen omgevingsvergunning af voor de zonnepanelen op de twee flats. De gemeente neemt uiterlijk 7 augustus een besluit over die vergunning.

Bron: De Stentor
Foto: NPS Duurzaam BV