De afdeling verloskunde is in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen per direct gesloten. Dat besluit heeft het bestuur moeten nemen na massale uitval onder medewerkers door ziekte. Dit betekent dat er geen bevallingen of spoedopnames plaatsvinden, iedereen wordt doorverwezen naar Apeldoorn. In een reactie laat het bestuur weten last te hebben van overmacht. Ze krijgen de planning niet meer rond en kunnen niet de kwaliteit en veiligheid bieden die nodig is. Inmiddels is het verzuim opgelopen naar 50%. Ondertussen reageert de Zutphense politiek met felle afkeuring. Alle raadsfracties hebben een motie ingediend. Het college van burgemeester en wethouders wil zo snel mogelijk opheldering van de ziekenhuisleiding.

Bron: De Stentor
Foto: VVV Zutphen